Nové tajomstvo čiernych dier odhalené

0
2088
black-hole-x=ray-burst
Umelcova predstava röntgenového vzplanutia supermasívnej čiernej diery. NASA/JPL-Caltech

Čierne diery sú jedny z najzáhadnejších, najdesivejších a paradoxne aj najžiarivejších objektov v našom vesmíre.

Obzvlášť supermasívne čierne diery, ktoré sú miliónkrát ťažšie ako Slnko. Občas zažiaria vzplanutím röntgenových lúčov, ktoré sa vyrovná energii vyžiarenej stovkami hviezd.

Röntgenové žiarenie nie je voľným okom viditeľné a čierne diery navyše nevydávajú viditeľné svetlo. Astronómovia sú však schopní tieto röntgenové lúče zachytiť prostredníctvom špeciálnych teleskopov.

Čierne diery sú zahalené plášťom horúcej žiariacej plazmy, tzv. koróny, ktorá je vytvorená z nasatých plynov a hviezd. Astronómovia mali podozrenie, že koróna súvisí s röntgenovými vzplanutiami, pretože tie sú detekovateľné u čiernych dier až dlho po ich vzniku, nie počas ich formácie.

Astronómovia zaznamenali čiernu dieru Markarian 335 po prvýkrát v priebehu jej röntgenového výbuchu. K záblesku došlo po tom, ako diera vystrelila mrak svojej koróny rýchlosťou jednej pätiny rýchlosti svetla. „Koróna sa najskôr nahrnula dovnútra a potom vystrelila ako stíhačka,” popísal astronóm Dan Wilkins.

pia20051_fig1
Umelecké zobrazenie výbuchu.  NASA

Wilkins vraví, že vedci stále nepoznajú dôvod, prečo časť koróny vystrelí a vzdiali sa od čiernej diery. Zatiaľ tiež nezistili, ako tento jav spúšťa prúd röntgenového žiarenia.

Aby sa dozvedeli viac, budú najskôr musieť zachytiť celý priebeh tohto vzplanutia od začiatku až po jeho koniec.

Zdroj: techinsider.io