Nesmrteľné 5D dátové nosiče budú zaznamenávať históriu ľudstva

0
1916
Zdroj: University of Southampton
Zdroj: University of Southampton

Vedci z Univerzity v Southamptone urobili veľký pokrok vo vývoji dátového nosiča, ktoré by mohlo mať životnosť miliardy rokov.

V Optoelektronickom výskumnom centre (ORC) vyvinuli spôsob uchovávania dát v 5D rozmere s použitím skla s nanoštruktúrami a femtosekundového lasera.

Úložisko má kapacitu 360 TB a je stabilné až do teploty 1000°C. V podmienkach s izbovou teplotou má prakticky nekonečnú životnosť (pri teplote 190°C by prežilo 13.8 miliardy rokov).

Vzhľadom na vysokú stabilitu a bezpečnosť bude technológia užitočná najmä pre organizácie s veľkými archívmi a potrebou uchovať obrovské množstvá dát, napríklad národné archívy, múzeá a knižnice.

Zdroj: Optical Society of America
Zdroj: Optical Society of America

Spôsob zápisu dát bol po prvýkrát demonštrovaný v roku 2013, keď bolo 300 kB textového súboru úspešne zapísaných v 5D.

Dnes sú takto zapísané niektoré významné dokumenty ako Všeobecná deklarácia ľudských práv, Newtonove dielo Optika, Veľká listina slobôd (Magna charta) a Biblia. V tejto forme môžu dokumenty prežiť naše ľudstvo.

Dáta sú zapisované pomocou nesmierne rýchleho lasera, ktorý pomocou veľmi krátkych a intenzívnych pulzov svetla zaznamenáva digitálnu informáciu na troch vrstvách nanoštruktúrnych bodov vzdialených od seba 5 mikrometrov. Nanoštruktúry ovplyvňujú prechod svetla sklom a menia tým jeho polarizáciu. Pri čítaní údajov je svetlo prechádzajúce cez nanoštrukturované vrstvy analyzované pomocou optického mikroskopu a polarizátora.

Zdroj: youtube.com / Autor: Optoelectronics Research Centre

Keďže zapísané dáta definuje okrem veľkosti a orientácie aj priestorová pozícia nanoštruktúr, spôsob záznamu dostal označenie 5D.

Professor Peter Kazansky z ORC si myslí, že “je to veľmi vzrušujúce, keď si uvedomím, že sme vytvorili technológiu, ktorá zachová informácie pre budúce generácie. Bude dôkazom našej civilizácie. Nič z našich poznatkov nebude zabudnuté.”

Vedci predstavili svoj objav na konferencii SPIE (medzinárodná spoločnosť pre optiku a fotoniku) 17. februára v San Franciscu.

Autori teraz hľadajú priemyselných partnerov pre ďalší vývoj a komercializáciu tejto prelomovej technológiu.