Esperanto, medzinárodný a z umelých jazykov najpoužívanejší

0
2644

Saluton! Ĉu vi parolas Esperanton? Alebo – rozprávate Esperantom? Esperanto, pôvodne Lingvo Internacia – čiže medzinárodný jazyk je najpoužívanejším umelým jazykom. Jazyk vznikol pred viac ako sto rokmi, koncom 19. storočia v Poľsku. Za jeho vznikom stál poľský lekár Ludwik Lejzer Zamenhof. Inšpiráciou pre vytvorenie jazyka mu bolo prostredie, v ktorom vyrastal. V meste Białystok žili Nemci, židia, Poliaci, Rusi a často dochádzalo k nepokojom. Možno inšpirovaný príbehom o babylonskej veži, si mladý Zamenhof myslel, že práve spoločný jazyk by napätú situáciu upokojiť. Začal pracovať na jednoduchej a ľahko naučiteľnej reči, ktorá by mohla slúžiť na dohadovanie medzi rôznymi národmi.
Spočiatku rozmýšľal nad oživením latinčiny, no tá mu prišla príliš komplikovaná. Nakoniec sa rozhodol korene slov prebrať najmä z románskych a germánskych jazykov, pretože práve tie sa vyučovali na školách najčastejšie. Otec Ludwika bol učiteľom jazykov a snahu svojho syna pokladal za utopistickú, preto mu prvý rukopis hotového jazyka roztrhal. Zamenhof ďalších šesť rokov upravoval svoj jazyk až v roku 1887 vydal učebnicu pod pseudonymom Doktoro Esperanto (doktor Dúfajúci), vďaka čomu sa i jazyk začal nazývať Esperanto.

Základ v Európe
Jednou z vecí, ktoré vyčítajú Esperantu je, že má silný európsky vplyv. Avšak Esperanto sa snaží zahrnúť, čo najviac jazykov. Pričom slovná zásoba pochádza najmä zo západoeurópskych jazykov, vetná skladba a tvaroslovie nesie veľa známok slovanských jazykov. Ovplyvnili ho i čínština, japončina, turečtina či swahilčina. Úplná slovná zásoba obsahuje 350 000 slov. Priemerne inteligentný človek sa dokáže Esperanto naučiť za 6 mesiacov. Ale napríklad nadšenec tohto jazyka – Tolstoj sa ho, vraj, naučil za 3-4 hodiny.
Pokiaľ by ste sa učili Esperanto máte už východiskový bod pre množstvo ďalších jazykov či germánskych (nemčina, angličtina) románskych (francúzština, taliančina, latinčina) slovanských (poľština, ruština, čeština), ale aj indoeurópskych, semitskych a ďalších.

Výhody jazyka
Esperanto, ako medzinárodný jazyk prináša mnohé výhody – jednoduchosť, praktickosť – je pri vyjadrovaní prispôsobivejší ako iné jazyky, neutralita, priateľstvo – vytváranie medzinárodných kontaktov. Ovládať Esperanto je výhodné i pre cestovaní – napríklad, vďaka službe Pasporta Servo, brožúrke, v ktorej sa nachádza zoznam esperantistických hostiteľov v 92 krajinách z celého sveta, ktorí zadarmo poskytujú ubytovanie či pomôžu v cudzej krajine. V neposlednom rade i v umení je výhodou poznať Esperanto, pretože umelec môže tvoriť poéziu, prózu či divadelné hry pre celý svet.
Nevýhodu Esperanta je, že nie je až tak veľmi rozšírené. Počet používateľov nie je jasný – odhady sa pohybujú od 100 000 až po 2 000 000.

Väčšinou sa ho záujemcovia učia ako samoukovia, pomocou online kurzov či webových stránok – lernu! Svetová organizácia esperantistov sídli v Rotterdame – Svetový esperantský zväz. Na Slovensku sú najvýznamnejšími Slovenská esperantská federácia a Slovenská esperantská mládež.

Okrem Tolstoja spomedzi známych osobností nadšencami Esperanta boli aj – Jules Verne, Martin Benka či kardinál Miloslav Vlk.

Pre zaujimavosti.net ripravila Šarlotka