Vyhodnotenie našej fotosúťaže „ja a moja obľúbená kniha“

0
1629

Vážení priatelia, počas uplynulých dvoch týždňov viacerí bojovali o hlasy v našej fotosúťaži. Snažili sme sa priniesť vám trochu zábavy, ako aj súťaženia. Fotosúťaž prilákala niekoľko milovníkov kníh. Posielali ste nám však okrem vašich fotografií aj fotografie psov, mačiek s knihami a rôzne iné, ktoré sme však pre názov súťaže museli zamietnuť. Tie fotografie, ktoré predstavovali ľudského čitateľa s jeho knihou sme sa rozhodli oceniť knižkami. Podľa hlasov nám vychádza výsledok týchto umiestnení:

1.miesto s počtom hlasov: 389
Chutný balíček: Štíhla potvora + Rýchle varenie v jednom hrnci

2.miesto s počtom hlasov: 273
Poviedkový balíček: Všetko, čo chcem + Mississipské poviedky

3.miesto s počtom hlasov: 270
Filmový balíček: Jeden deň + Firma

4.miestom za originálnu fotografiu: v užšom výbere sa ocitlo niekoľko fotografií, pričom hlasy našej redakcie a redakcie Bux.sk sa stretli v jednej fotografii, kde spolu s dieťatkom knihu číta aj jeho ovečka. Na základe prvej zhody vo výbere fotografií v oboch redakciách sme sa rozhodli oceniť knihou Atlas ohrozených živočíchov práve túto fotografiu.

Výhercom ďakujeme za úsilie a účasť, vám všetkým za hlasovanie a sledovanie priebehu a ostatným súťažiacim tiež patrí veľká vďaka za zapojenie do súťaže a fotografie, ktoré asi v každom jednom prípade boli vyhotovené práve pre účely fotosúťaže na Zaujimavosti.net. Veríme, že sme výhercov potešili a že zostanú našimi návštevníkmi aj naďalej. Ďakujeme všetkým vám, a ďakujeme sponzorovi Bux.sk za nádherné ceny venované do tejto súťaže.

Na budúce zas pripravíme malý kvíz, opäť o hodnotné ceny. Už čoskoro.

Sponzor súťaže: