Súťaž: vyhrajte puzdro belenty pre váš iPhone 5 a jemu podobné

0
1415

iPhone 5 belentyiPhone 5 je síce svojim spôsobom novinkou, no na Slovensku už pomerne rozšírenou. Aby sa drahý displej nepoškodil, je dobré si svoj smartphone chrániť dobrým puzdrom. Redakcia magazínu Zaujimavosti.net disponuje ešte jedným puzdrom, ktoré venuje jednému z vás za tri správne odpovede. Štýlové ručne vyrábané puzdro belenty sa hodí majiteľovi iPhone 5 a veľkosťou jemu podobným. Dnešnú súťaž tak trochu využijeme na zistenie vašich názorov o nás.

1. Napíšte nám, kde sa vyrábajú púzdra belenty (krajina)
2. Napíšte nám, ktorý článok vás naposledy najviac u nás zaujal
3. Napíšte nám zopár názorov na naše Facebook stránky

Podmienky súťaže
Odpovede nám posielajte do 30. Marca 2014 na emailovú adresu sutaz @ zaujimavosti.net s predmetom IPHONE. Prosím uvádzajte skutočnú adresu v súťažnom emaily.
Súťaž je určená len pre súťažiacich s adresou na Slovensku. Účasť v súťaži je možná pre jednu domácnosť len raz. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel a právo na zamietnutie účasti v prípade dôvodného podozrenia z obchádzania pravidiel. Účasťou v súťaži súťažiaci súhlasí s použitím emailovej adresy na prijímanie noviniek o ďalších súťažiach v počte maximálne jeden email mesačne. Usporiadateľ súťaže nezdieľa poskytnuté osobné údaje s tretími stranami. Adresy a emailové správy prijaté v rámci súťaže sú po jej skončení znehodnotené.