V Maďarsku sa našli pozostatky sultána Süleymana I. Nádherného

0
1659

Pozostatky nájdené pri Szigetváre v južnom Maďarsku nasvedčujú, že ide o miesto odpočinku sultána Osmanskej ríše zo 16. storočia.

Portrét Süleymana I. Nádherného, desiateho sultána Osmanskej ríše Zdroj: ancient-origins.net
Portrét Süleymana I. Nádherného, desiateho sultána Osmanskej ríše Zdroj: ancient-origins.net

Podľa maďarského historika Norberta Papa patria pozostatky sultánovi Süleymanovi I. Nádhernému, ktorý zomrel v roku 1566, kým jeho vojaci obliehali pevnosť v Szigetváre.

Norbert Pap z Univerzity v Pecsi vysvetľuje, že sultánovu hrobku postavili na tom istom mieste, kde niekedy stál jeho stan, v ktorom aj umrel. Počas vykopávok sa našli objekty nasvedčujúce, že hrobka naozaj patrí Süleymanovi. „Viaceré historické dôkazy nás navádzajú týmto smerom. Ďalší výskum je však potrebný na potvrdenie tejto teórie.“

 

„Všetky naše nálezy ukazujú tým istým smerom,” vyjadril sa Pap pri prezentácii posledných nálezov, „preto sme si touto teóriou takmer istí – zatiaľ nemáme žiadny dôkaz spochybňujúci naše závery. Je to ale veľmi chúlostivá téma, preto chceme naše tvrdenia podložiť ďalšími dôkazmi.”

Do svojej smrti, zomrel vo veku 71 rokov, bol Süleyman najdlhšie vládnucim sultánom Osmanskej ríše. Pod jeho 46-ročnou vládou si Turci podmanili Balkán, krajiny Blízkeho východu aj severnej Afriky.

Jeho hrobka sa podľa historika Papa nachádza na mieste niekdajšieho Turbeku – mesto bývalej Osmanskej ríše, ktoré bolo zničené v roku 1680. Toto mesto Pap objavil v roku 2013.

Historici sa domnievajú, že Süleymanove srdce a orgány boli pochované v tejto hrobke, ale jeho telo bolo prevezené do Konštantínopolu (bývalého Istanbulu). Jeho smrť bola 48 dní utajovaná, aby sa jeho vojaci na bojisku nevzdávali.

Szigetvár bol bránený jeho obyvateľmi pod vedením chorvátsko-maďarského šľachtica Miklosa Zrinyiho. Pre Turkov bol úspech v tejto bitke Pyrrhovo víťazstvo, výrazne spomalil ich neúspešný postup k Viedni.

Zdroj: theguardian.com

ZANECHAŤ ODPOVEĎ