Tituly pred menom aj za menom: slovenské a zahraničné tituly

15
50546

Tituly, školaV súčasnosti nie je ničím výnimočným, ak majú ľudia ukončené vysokoškolské vzdelanie a tým pádom majú pred menom, alebo za menom titul. So skratkami titulov sa stretávame na každom kroku, či už je to na úradoch v práci alebo u lekára… Medzi rozšírené vysokoškolské tituly na Slovensku patrí napr.:

 • Bc – bakalár – ide o vysokoškolský titul I. stupňa,
 • Mgr – magister, Mgr. art – magister umenia,
 • Ing – inžinier,
 • Ing. arch – inžinier architekt.
 • Medzi ďalšie patrí RNDr – doktor prírodných vied,
 • PharmDr – doktor farmácie,
 • PhDr – doktor filozofie,
 • JUDr – doktor práv,
 • PeaDr – doktor pedagogiky,
 • ThDr – doktor teológie,
 • MUDr – doktor všeobecného lekárstva,
 • MDDr – doktor zubného lekárstva,
 • MVDr – doktor veterinárneho lekárstva,
 • PhD – doktor všeobecne,
 • doc – docent,
 • prof – profesor,
 • CSc – kandidát vied.

Zahraničné tituly
Tieto titulu sú známe nám všetkým, ale stretli ste sa však už aj vy so skratkou pred menom, ktorej ste nerozumeli? Čím ďalej, tým viac je svet navzájom poprepájaný všetkými možnými spôsobmi. Výnimkou nie je ani vzdelávanie, či štúdium. V posledných rokoch sa stalo veľmi obľúbenou možnosťou štúdium v zahraničí. Populárnosť štúdia v zahraničí má viacero dôvodov. Môže ísť o túžbu odísť z domu, spoznať novú kultúru alebo zlepšiť komunikačné schopnosti v cudzom jazyku. Na nasledujúcich riadkoch si predstavíme najrozšírenejšie zahraničné tituly.

MBA – Master of Business Administration – patrí k najrozšírenejším zahraničným titulom. Na našom území zodpovedá II. stupňu vysokoškolského vzdelania, je ekvivalentom inžinierskeho štúdia na ekonomických fakultách. Nositelia tohto titulu študovali oblasti ako podnikanie, riadenie, financie, marketing, politiku alebo ľudské zdroje. Pre tento typ štúdia je potrebná predošlá prax v manažérskej oblasti.

MSc – Master of Science – tento titul patrí do skupiny magisterských titulov. Od predošlého sa líši tým, že štúdium je zamerané výlučne na jeden odbor alebo jeden druh podnikania. Tiež sa tu kladie väčší dôraz na výskum a vedecké aktivity.

BSBA – Bachelor of Science in Business Administration – ide o bakalársky program. Z pohľadu nášho školstva dosahuje úroveň stredoškolského vzdelania s maturitou.

LL. M – Master of Law – táto zaujímavá skratka v sebe skrýva nadstavbu pre vyštudovaných právnikov. Tiež je obľúbený u ľudí, ktorí vyštudovali ekonomiku alebo majú vzdelanie z oblasti medzinárodných a politických štúdií.

CIMA – ide o certifikát, ktorý slúži na zdokonalenie sa v oblasti podnikania, výkonných pracovníkov a marketingu.

CFA – Chartred Financial Analyst – ide o prestížne ocenenie, ktoré je udeľované autorizovaným finančným analytikom. Toto ocenenie nie je ľahké získať. Hlási sa oň veľa uchádzačov, ale je udelené iba jednej pätine. Hlavnými podmienkami pre získanie ocenenia je minimálne 4-ročná prax v odbore, dodržiavanie etického kódexu a záujemcovia musia splniť tri skúšky, na ktoré sa pripravujú minimálne 300 hodín.

ACCA – Chartered Certified Accountant – ide o celosvetovo uznávaný titul z oblasti účtovníctva a financií. Predpokladom pre úspešné absolvovanie vzdelávacieho programu je predchádzajúce štúdium v odbore a minimálne 3-ročná prax.

V posledných rokoch sa môžeme stretnúť so zahraničnými vysokými školami aj na území Slovenska. Pokiaľ by ste mali záujem vyskúšať si štúdium na zahraničnej škole, tu je zoznam škôl:

 • Bankovní institut vysoká škola, a. s. (sídlo v Prahe)
 • Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. (sídlo v Českej republike)
 • Vysoká škola mezinárodních veřejných vztahů Praha, o. p. s. (sídlo v Českej republike)
 • Univerzita Palackého v Olomouci (sídlo v Českej republike) a prípadne ďalšie

Pre Zaujimavosti pripravila Tina, autor foto: TTM

Comments are closed.