Referendum o ochrane rodiny je 7. februára. Aké sú jeho otázky?

0
1856

Referendum o ochrane rodiny vychádzajúce z požiadaviek Aliancie za rodinu sa bude konať 7. februára. Dátum vyhlásil včera prezident Andrej Kiska. Referendum, ktoré má zmeniť ústavu v otázkach definície rodiny a ďalších zákonov. Otázky znejú:

1. súhlasíte s tým, aby sa manželstvo nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb, okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
ÁNO NIE

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
ÁNO NIE

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania a eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samy nesúhlasia s obsahom vyučovania?
ÁNO NIE

Komplikované chápanie otázok
Pre mnohých starších ľudí nemusí byť jasný zmysel referenda, prípadne vôbec nemusia správne chápať napríklad prvú otázku. Prvým slovom je totiž „Súhlasíte“ a až neskôr je zápor v slove „nemohlo“. Následne je možné nesprávne pochopiť, či v prípade zamietavého postoja má byť označené za definitívny postoj ÁNO, alebo NIE.

Kampane začnú čoskoro
Kampane, ktoré budú bojovať za jeden, alebo druhý názor, budú viditeľné už čoskoro. Osvetu bude zrejme robiť aj cirkev prostredníctvom bohoslužieb, v ktorých je možné očakávať nabádanie ľudí k vyjadreniu svojho názoru. Z podpory a obhajoby homosexuality sa už dávno stala propagácia homosexuality, ktorá sa opäť nabudí do plnej sily, či priveľkej sily práve pred referendom. Kampane jednotlivých názorových smerov pritom môžu byť riešené naozaj rôznym spôsobom. Pri politike máme istotu, že pôjde o billboardy a inzerciu. Čo všetko to bude v tomto prípade je ťažké predpokladať.

Protest za rodinu Francúzsko