Rádio Viva vyzýva k petícií za zachovanie vysielania, podľa ľudí ho chcú umlčať

0
1358

VIVA, boj za spravodlivosťRada pre vysielanie a retransmisiu včera zmenila svoje rozhodnutie, ktoré už bolo raz najvyšším súdom zrušené a opäť hrozí, že sa rádio Viva dostane do rúk neznámej spoločnosti, ktorú rádio samotné aj menuje. Nádherný názov údajne schránkovej firmy bez vybavenia, skúseností a odbornosti, pritom vytvára pomaly až strach z niečoho veľkého a mocného. Zmena majiteľa by pritom mohla znamenať pokojne aj koniec rádia. Túto skutočnosť rádio Viva odvysielalo vo svojich poobednajších správach dňa 4. decembra niekoľkokrát. Na základe týchto skutočnosti tiež rádio spustilo svoju vlastnú petíciu za zachovanie vysielania.

Petícia v réžií súčasného rádia Viva
Na svojich stránkach rádio verejne pozvalo ľudí k zapojeniu sa do petície za zachovanie vysielania, pričom v tejto chvíli v nej nachádzame 1200 podpisov a počet neustále rastie. Rádio tiež vytvorilo spot, v ktorom sa obracia na poslucháčov o spolupráci v boji za spravodlivosť. Kroky, ku ktorým sa veľké rádio neodhodlá, ak hrozí zrušenie jedného oddelenia, alebo sťahovanie do horšej budovy. Neprehliadnuteľne ide rádiu o veľa. Dôvody snahy odkúpenia rádia sú pritom mnohým ľuďom jasné, aj keď ide stále len o názor z ulice. Spomínajú to aj v komentároch. Dôvodom má podľa verejného názoru byť príliš otvorené spravodajstvo, ktoré sa nebálo poukázať na pravdu a klamstvo. Podľa mnohých je však dôvodom aj samotná relácia Mlčanie, ktorá prinášala pohľady na konšpiračné teórie a ako samotná relácia uvádzala svoj program, šlo o „zamlčované skutočnosti“ aj keď s nimi nie vždy každý súhlasil.

Zvuk umierajúceho na prístrojoch v rádiu už od včera
Vo vysielaní rádia Viva máme možnosť už odvčera počuť reklamu, ktorá je však celkom iná, ako bežné reklamy. Pripomína umieranie na nemocničnom stole, kde pacient stráca pulz. Táto smrť má symbolizovať snahy o umrtvenie a umlčanie relácie Tibora Eliotta Rostasa Mlčanie. Ten zrejme stúpil na kurie oko niekoho mocného v pozadí, ak má on a ľudia v jeho blízkosti pocit a reálne obavy ďalšieho fungovania relácie.

Ako vidíme rádio my?
Rádio Viva je v našej redakcii počúvané spoločne s dvoma ďalšími rádiami. Napriek tomu to stačí na názor, že ide o rádio v priateľskom nenásilnom duchu, ktoré prináša cenné dopravné spravodajstvo, počúvateľnú hudbu a aj programy, v ktorých si každý slušný človek vyberie. Žiaľ alternatív v tomto prípade nie je veľa, keďže rovnaké dopravné spravodajstvo, pravidelné správy, relácie, náhľady do hudobnej histórie až také u konkurenčných rádií nie sú. V mojom osobnom prípade si cením sobotné vysielanie Legendárnych 10 s moderátorom Hurajtom a pohľad do minulosti.

zdroj: www.radioviva.sk, petícia rádia Viva