Paríž musí vplyvom klimatických rizík urobiť zmeny v urbanizme

0
1902

eiffel-tower-905039_640

Paríž, hlavné mesto Francúzska, je „robustný“ vďaka svojej výhodnej polohe a silnej infraštruktúre, ale tiež do veľkej miery čelí rizikám klimatických zmien. Primátorka Anne Hidalgo (zo Socialistickej strany) musela v utorok 29. septembra predložiť Rade Paríža (Conseil de Paris) svoju stratégiu prispôsobenia sa klimatickým rizikám, ako pokračovanie svojho „Plánu ovzdušie – energia“ prijatého v roku 2007. Vychádzala zo štúdie vypracovanej v spolupráci s Meteo France zameranej na riziká, ale aj silné a slabé stránky danej geografickej oblasti.   

 

V období od súčasnosti po koniec storočia Parížania budú zažívať štyri krát viac veľmi teplých dní (s dennou teplotou vyššou než 30 °C) a desať krát viac tropických nocí (nočná teplota nad 20 °C). Extrémne horúčavy z leta 2003 by sa dokonca mohli stať štandardom od roku 2050. Vlny horúčav, prerušované prudkými dažďami (a zosilnené urbanizmom, ako aj fenoménom mestských tepelných ostrovov) budú častejšie, intenzívnejšie a dlhšie.  Dôsledkom toho by mal byť prietok rieky Sény (la Seine) najmenej o 30% menší a najvyššia úroveň podzemných vôd by mala dosahovať najnižšiu úroveň evidovanú v súčasnosti.

 

Nové zelené plochy   

Treba nájsť spôsoby, ako ovlažiť mesto tak, aby sa mohlo brániť zvýšeným teplotám a teplotným maximám. Počas leta bude uľahčený prístup na miesta s možnosťou ovlaženia otvoreným vstupom do čo možno najväčšieho počtu parkov a záhrad, a to aj v noci. Počas horúčav budú na verejných priestranstvách rozmiestnené rozprašovače a tienidlá.

 

Aby sa obmedzil počet mestských tepelných ostrovov, mesto bude musieť urobiť zmeny v urbanizme. „Toto je jeden z dôležitých pilierov našej stratégie, pretože sme stavali tak, že sme sa otočili chrbtom k prírode,“ upozornila Célia Blauel, námestníčka primátorky zo strany EELV – Európa, ekológia, zelení, zodpovedná za životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj. „Chceme vyjsť z čisto betónového prostredia, aby sme mohli dospieť k viac prírodnému územiu.“ Obnova vegetácie a osvieženie mesta sa stali heslami projektu. Paríž musí diverzifikovať zdroje vŕtaním nových studní s prístupom k podzemnej vode a využitím nepitnej vody, ako je napríklad rekuperácia dažďovej vody.              

 eiffel-tower-905039_640

Do roku 2020 by nemal byť žiaden Parížan ďalej ako 7 minút chôdze od miesta zelene alebo s prístupom k vode. Verejnosti bude sprístupnených 30 nových hektárov zelených plôch. Viac priestoru získa príroda na strechách, múroch, vo dvoroch bytoviek, na verejných priestranstvách, až po chodníky, ktoré budú trávnaté. V rámci programu obnovy veľkých parížskych námestí budú zriadené fontány a iné viditeľné miesta s vodou (záhrady, rybníky, akvaparky,…). Vzniknú letné prírodné kúpaliská: okrem projektov v La Vilette a jazera Daumesnil, chce mesto dosiahnuť, aby sa zo Seiny mohlo opäť stať miesto kúpania, tak ako tomu bolo v minulosti. Budúcnosť tzv. „périphérique,“ (okružnej a väčšinou štvorprúdovej cesty okolo Paríža dlhej 35,04 km) a jeho možná transformácia je predmetom úvah.

 

Napätie pre vodu

Paríž tiež musí zabezpečiť zásobovanie zdrojmi v dlhodobom horizonte. „Stratégie prispôsobenia sa (klimatickým zmenám, pozn. red.) prijaté veľkými mestami ako je Londýn, New York alebo Melbourne sa zastavili pri extrémnych klimatických zmenách. My v Paríži sme šli ďalej. Navrhli sme tiež novú víziu pre riadenie energetických zdrojov, potravinových zdrojov, ako aj vody. Zachovanie zdrojov je veľmi dôležitým problémom,“ povedala Célia Blauel.

Aglomerácia je schopná potravinovej sebestačnosti len na niekoľko dní a dodávky potravín pochádzajú vo veľkej miere zo vzdialených regiónov. Paríž preto bude musieť vytvoriť lokálnu produkciu potravín. Do roku 2050 bude musieť byť 25% potravín spotrebovaných v Paríži vyprodukovaných v Ile-de-France (región zahŕňajúci Paríž, pozn.red.). Do roku 2020 bude musieť 33 hektárov územia mesta predstavovať poľnohospodársku pôdu.

paris-918992_640

Hlavné mesto Francúzska tiež bude musieť diverzifikovať svoje energetické zabezpečenie. Počas troch rokov musí strojnásobiť produkciu obnoviteľnej energie na svojom území, ako aj rozvinúť produkciu energie pomocou energetického zhodnocovania odpadov.

ZDROJ: lemonde.fr