Jazerá vhodné a nevhodné na kúpanie počas leta 2010

0
2411

Zlaté Piesky 2010(leto 2010) Podľa úradov sú na kúpanie vhodné niekoľko lokality na Slovensku. O aktuálnych informáciách nás informovalo kupalisko.com, kde je presnejšie popísaný zoznam aj z iných zistení, nie len z týchto úradných. Ak sa chystáte na leto, myslite na to, že nie každá vodná nádrž je vhodná na kúpanie.

Tie lokality, ktoré nie sú strážené a nemajú svojho prevádzkovateľa je nemožné ustrážiť a tak sa aj v prípade nevhodných podmienok môžu objavovať návštevníci vo vode bez toho, aby ich ktokoľvek upozornil na závadnosť vody. Myslite na to, ak vstupujete do vôd, najmä tých neznámych. Po povodniach by v niektorých lokalitách nemusela byť voda úplne v poriadku.

Banskobystrický kraj: obec Divín a Ružiná, obec Ružiná a nádrž Ružiná, obec Teplý vrch a pláž Ormet a Drieňok, obec Hodruša Hámre a Dolno Hodrušské jazero, Štiavnické bane a pri nich Veľké Richnavské jazero. Pri meste Banská Štiavnica je vhodné Počúvadlianske jazero, pri Banskom Studenci zas veľké Kolpašské jazero.

Bratislavský kraj: obec Ivanka pri Dunaji a vodná plocha v obci, v Bratislave sú vhodné Veľký Draždiak, Vajnorské jazero, Zlaté piesky ako aj Slnečné jazerá pri Senci.

Košiský kraj: v obci Vinné sú vhodné Vinianske jazero, Zemplínska Šírava v časti Biela hora, Hôrka, Medvedia Hora pri Klokočove tiež Zemplínska Šírava Kamenej a pri Kusíne Zemplínska Šírava Paľkov. Pri obci Bukovec je vhodné jazero pod Bukovcom a pri obci Košická Belá je vhodný Ružín

Prešovský kraj: Prešovský kraj je vhodný najmä čo sa Veľkej Domaši týka. V obci Bžany sú vhodné lokality Veľká Domasa – Tíšava, Veľká Domaša – Valkov, ďalej v obci Kvakovce je vhodná Veľká Domača – Dobrá pláž, Holčíkovce v časti Veľká Domaša Holčíkovce a v obci Nová Kelča oblasť Nová Kelča spolu s lokalitou v okolí poloostrova. V meste Prešov je vhodná nádrž Delňa.

Trenčiansky kraj: Vhodné vody na kúpanie nájdete pri meste Nové Mesto nad Váhom na Zelenej vode.

Trnavský kraj: v dedinke Vojka nad Dunajom sú na kúpanie vhodné jazerá Šulianske a Vojčianske. V Štaštíne Strážach je vhodná Gazarka. Sobotiště má na kúpanie vhodnú Kunovskú priehradu.

Žilinský kraj: pri Liptovskom Trnovci má k dispozícií vhodnú a otestovanú Liptovskú Maru.