Gravitačná anomália pri Lačnove, voda tečie hore kopcom

0
11422

Niekde na Morave mali nedávno záhadu, keď im nezabrzdené autá šli do kopca aj voda, či fľaša sa kotúľajú do kopca. Niektoré záhadné anomálie je možné nájsť aj v Taliansku, Írsku, v Grécko a zväčša v rôznych krajinách s hornatým terénom. Odborníci sa však vo väčšine prípadov zhodujú v tom, že ide len o optický klam – optický klam v tom význame, že si pozorujúci človek myslí a vzhľadom k tvaru a sklonu svahov na okolí má dojem, že je niečo z kopca, hoci je to do kopca. Podobná vec sa deje aj na Slovensku. Táto gravitačná anomália je na dobro potvrdená geodetmi – presnejšie študentmi. Aj napriek tomu, že sa dokázalo, že táto záhada je len optický klam, priniesla kopcu pri obci Lačnov popularitu a pritiahla sem ľudí z ďaleka.