Daňová licencia: jasné dôvody jej vzniku a výsledok jej pôsobenia

0
1793

Novela zákona o dani z príjmov s platnosťou od 1. januára 2014 zaviedla novinku v podobe daňovej licencie. Po prvý krát budú môcť podnikatelia daňovú licenciu platiť v zdaňovacom období v roku 2015 pri podávaní danového priznania v rámci účtovníctva za rok 2014. Zavedenie daňovej licencie sprevádzala veľká kritika zo strany opozície a aj zo strany podnikateľov. Je však nutné nazrieť viac pod pokrievku a nahliadnuť na dôvody, prečo sa ministerstvo rozhodlo zaviesť daňovú licenciu. Vzhľadom na fakt, že vec mnohé médiá prezentujú príliš odborne, bežný človek len zťažka pochopí dôvody a výhody daňovej licencie. Hoci sa z vlny kritiky zdá, že ide o likvidačnú novinku, z časti tomu tak je a aj nie je zároveň.

Situácia pred daňovou licenciou
Na Slovensku sme mohli nájsť niekoľko desiatok tisíc podnikateľských subjektov, ktoré jazdili a tankovali bez DPH na aute vedenom pod firmou, nakupovalo sa maximum, no predávalo, či vykonávanou činnosťou zarábalo vôbec minimum. Firiem v strate, ktoré nikdy na daniach nezaplatili ani euro, ale poskytovali určité pohodlie, bolo priveľa. Aj to bol dôvod, prečo sa vláda rozhodla zaviesť daň zo straty.

Situácia po zavedení daňovej licencie
Daňová licencia a teda daň za stratu sa týka všetkých spoločností mimo niektoré výnimky ako sú obce, živnostníci, chránené dielne, príspevkové organizácie, štátne fondy, ale neplatí napríklad ani pre daňovníka vo novovzniknutej firme za prvé zdaňovacie obdobie. Daň za stratu má byť nástrojom, ktorý zníži počet stratových firiem, zreguluje počet firiem, ktoré nakupujú výhodnejšie a v konečnom hospodárskom výsledku zanechávajú stratu. To buď pre stratu, alebo žiadnu vykopnávanú reálnu činnosť. Avšak naozaj môže ublížiť napríklad malej s.r.o. firmičke, ktorá sa svedomito snaží, no pre mieru výnosov a nákladov sa v hospodárení nedostane v danom roku na potrebný čistý zisk a nepresiahne 2 000 EUR. Týka sa jej potom licencia vo výške 400 EUR (bez DPH), alebo inak povedané daň zo straty. Pri konečnom hospodárskom výsledku +1000 EUR by to bola samozrejme licencia vo výške 200 EUR (bez DPH), keďže časť z nej by splynula s klasickým zdanením. Zarobiť však čistú nulu znamená zaplatiť daňovú licenciu v plnej výške.

Firma s obratom do 500 000 € neplatca DPH má výšku dane s DPH vo výške 480 €. Daňovník s obratom do 500 000 € platca DPH má daň vo výške 960 € s DPH. Firmy s obratom vyšším ako 500 000 € platia daň vo výške 2 880 € s DPH.

Poplach o likvidácií podnikania na Slovensku
Veľký poplach, ktorý vyvolali články a rôzne médiá s kritikou k novému zákonu vyvolali obavy aj u firiem, ktoré dlhodobo vykazujú zisky, alebo sa dria v dobrom hospodárskom výsledku. Následny mierny chaos spôsobil, že účtovníci museli niekoľko podnikateľov upokojovať, respektíve objasniť fungovanie daňovej licencie. Likvidačne naozaj pôsobí na firmy, ktoré sa neustále držia s nulovým ziskom a neustále fungujú. Nový zákon a zavedenie tejto novinky má momentálne ešte jeden, zrejme chcený efekt.

Firmy začali hromadne zanikať
Veľké množstvo firiem, ktoré ležali prachom a neboli využívané svojimi majiteľmi, zostávalo niekedy celé roky nepoužívaných. V súčasnosti zmena zákona prinútila rozhýbať sa mnohým podnikateľom a majiteľom s.r.o.čiek, aby buď ponúkli firmu na predaj, vstúpili do likvidácie, alebo spustili podnikanie. Internetová aj riadková inzercia je momentálne bohatšia na inzeráty ponúkajúce prepis existujúcej spoločnosti na vás, alebo likvidáciu vašej spoločnosti. Trh sa tak s najväčšou pravdepodobnosťou očistí od umelo fungujúcich s.r.o., avšak zároveň aj o podnikateľov, ktorí doteraz len tak tak vyžili. Daňová licencia je však náklad, ktorý opäť patrí do účtovníctva. Ako mnoho iných, aj my dúfame, že stav je len dočasný a čoskoro sa zmiernia podmienky, ktoré pôsobia najmä na malé firmy demotivujúco.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ