Číselné označenia na obaloch vám pomôžu pri triedení odpadu

0
916

Ak aj vy občas váhate, do ktorého zberného kontajnera treba odpad vyhodiť, výraznou pomocou vám budú číselné označenia priamo na obaloch výrobkov.

Na to, aby recyklácia prebiehala efektívne, musia byť rozdielne materiály správne vytriedené. Výrazne uľahčiť proces recyklácie môžeme práve my, spotrebitelia tovarov, po ktorých použití vzniká určitý druh odpadu.

Každý obal je vyrobený z iného materiálu. Častokrát sa môže obal javiť ako plast, no v skutočnosti do plastu vôbec nepatrí. Ako sa v celom procese separácie ľahšie zorientovať?

Označenie obalov rôznymi znakmi nám výrazne pomáha rozhodnúť sa, do ktorej zbernej nádoby odpad patrí.

Panáčik s košom

Najzákladnejší znak, ktorý môžeme na obaloch vidieť, je panáčik s košom, ktorý informuje o tom, že obal treba vyhodiť do príslušnej nádoby na odpad a rozhodne by nemal skončiť niekde na zemi v prírode.

Šípky v trojuholníku

Šípky v tvare trojuholníka informujú o tom, že obal je vyrobený z recyklovateľného materiálu. O aký druh materiálu ide, sa dozvieme zo skratky umiestnenej pod trojuholníkom alebo čísla uprostred trojuholníka. Niekedy sa môžeme stretnúť s kombináciou oboch spôsobov.

Každé mesto a obec mátriedenie odpadov nastavené rozdielne. Obaly, ktoré do žltého kontajnera hádžu Bratislavčania, nemusia zákonite hádzať aj obyvatelia Prešova. O tom, ako sa odpad triedi vo Vašom meste či obci, sa dozviete priamo na samospráve alebo na stránkach OZV v podrobnej príručke triedenia odpadu s názvom Alchýmia zberu komunálneho odpadu.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ