4x Ako rýchlo vytvoriť zavináč @ do emailovej adresy

0
160906

Dievča premýšľa čo ako prečoMnohí to riešime mnohokrát. Pri emailovej komunikácií na rôznych počítačoch a klávesniciach sa nemusí vždy podariť rýchlo napísať zavináč. Pri bežnom používaní existuje hneď niekoľko spôsobov, ako na klasickej klávesnici dosiahnuť zavináč. Jeden z nasledovných spôsobov však určite zaberie. Mimochodom, v zahraničí sa znaku @ hovorí „at“. V angličtine to znamená „pri“. V preklade tak napríklad náš redakčný email znamená „redakcia pri zaujimavosti.net“. Názov zavináč je hovorový slang, ktorý sa akoby zázrakom okamžite prijal. ožno aj preto, že tento znak nemal nič charakteristické.

1. ALT GR + V
Alt Gr nie je klasický alt na ľavej strane, ale ten pravý, na pravo od medzerníka. Jeho stlačením a ťuknutím na písmeno V sa v klasickej slovenskej klávesnici dopracujete k veľmi rýchlemu napísaniu zavináča.

2. ALT + 64
Azda najrýchlejší spôsob pri slovenskej klávesnici hneď po ALT GR + V. Chce to však použiť ľavý ALT na ľavo od medzerníka. Počas jeho držania klikinite na numerickej klávesnici na číslice 6 a 4. Tento spôsob nefunguje na notebookoch, ktoré nemajú numerickú klávesnicu.

3. Anglická klávesnica a tlačidlo nad Q a W
Ak má byť návod čo najjednoduchší, chce to jednoduchý popis. Na anglickej klávesnici a na väčšine zahraničných mimo čínske, je na dvojke nad písmenami QWE znak zavináča. Zo slovenskej na anglickú si môžete klávesnicu prepnúť pomocou kombinácie ALT + TAB. Rovnako tak aj naspäť. V anglickej fungujú tlačidlá nad písmenami inak, ako v prípade slovenskej. Práve tu sa nachádzajú aj znaky „°!@#$%^&*()_+“ a podobne.

4. Symboly a znaková sada
Textové aplikácie a editory disponujú vyvolaním ponuky Symbol, alebo „Pridať symbol“. Tá otvorí okno s celou znakovou sadou. Zavináč sa nachádza celkom hore v každom fonte, hneď po klasických znakoch. Ide o znak s ID: 0040. Endoduchým dvojklikom sa dostanete k symbolu @.