Stovky baníkov sa stretnú v Banskej Štiavnici, akcia trvá do nedele

0
1515

(Banská Štiavnica) V dňoch 21. – 24. Júna 2012 sa v Banskej Štiavnici uskutoční 5. stretnutie banských miest a obcí Slovenska. Do lokality UNESCO tak počas štyroch dní zavíta viac ako 600 hostí nielen zo Slovenska, ale aj Českej republiky, Poľska, Maďarska a Ruska.
Podujatie, ktoré sa koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča a predsedu BBSK Vladimíra Maňku prispieva k celoročnému pripomínaniu si 250. výročia založenia Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici. Svojim charakterom akcia zapadá do tradičného koloritu mesta, ktoré sa preslávilo najmä ťažbou striebra a zlata. Práve baníctvo a s nim spojené činnosti z regiónu urobili významné centrum Uhorska a neskôr aj územie zapísané do Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.
V programe budú okrem oficiálnych a pracovných stretnutí hrať významnú úlohu podujatia pre verejnosť. Okrem otvorenia výstavy a odhalenia pamätnej tabule bude najväčšiu pozornosť pútať sprievod účastníkov akcie, ktorý začína v sobotu 23.5. 2012 o 10.30 hod. spred budovy bývalej tabakovej továrne a skončí v miestnom Amfiteátri. Od 14.00 hod. čaká na účastníkov i návštevníkov program, v ktorom vystúpia dychové hudby z Banskej Štiavnice a Chomutova, DFS Permoník a banícky spevokol Štiavničan.

Podrobný program podujatia nájdete na:
http://www.banskastiavnica.sk/