Slovensko je členom Európskej únie už 12 rokov: Ako hodnotia EÚ ľudia?

0
6965

Povedali by ste, že Slovensko je členom Európskej únie už 12 rokov? Dňa 1.5. 2016 sme si pripomenuli už dvanáste výročie vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Nepochybne, vstup priniesol mnoho zmien, príležitostí a noviniek. Nás však zaujímalo, ako vnímajú členstvo v Európskej únií naši čitatelia. Preto sme im položili jednoduchú otázku:

Ako vnímate vy osobne členstvo Slovenskej republiky v Európskej únií? Aké pozitíva a negatíva  sa vám s členstvom spájajú a na čom konkrétnom pociťujete členstvo Slovenska v Európskej únií?

eu vlajky

Simona, 25 rokov – Som aktívny človek, rada cestujem a skúšam nové veci. Som otvorená novým možnostiam. Práve toto vidím ako výhody členstva v Európskej únií. Môžeme voľne cestovať, vzdelávať sa a pracovať. Európska únia nám ponúka množstvo dotácií, ktoré môžeme využiť v najrôznejších smeroch. Negatívum členstva v únií nijak konkrétne nepociťujem.

Martin, 45 rokov – Výhodu členstva v Európskej únií vidím hlavne v tom, že sa otvorili hranice a zjednotila mena. Voľný pohyb prináša zároveň aj negatíva. Konkrétne myslím cezhraničnú trestnú činnosť. Pred vstupom do Európskej únie boli všetci kontrolovaní na hranici, no dnes tomu tak nie je. Pociťoval som však aj zvyšovanie cien, ktoré nastalo najmä pri prechode zo slovenskej koruny na euro, kedy sa všetko zaokrúhľovalo nahor a postupne aj všetko zdražovalo.

Mikuláš, 23 rokov – Pozitívom vstupu Slovenska do Európskej únie by som hodnotil prijatie do Schengenského priestoru. Toto nám umožnilo voľnejší pohyb v krajinách únie a tým pádom aj jednoduchšie cestovanie, alebo zamestnanie sa v zahraničí. Negatívnom sú pre mňa niektoré nezmyselné nariadenia a legislatívne úpravy Európskej únie, z ktorých niektoré našťastie ostali iba pri nápadoch (napríklad Európska únia chcela zakázať hostesky na autosalónoch). Inak musím hodnotiť vstup Slovenska do Európskej únie pozitívne, čo sa týka mňa osobne.

Kristína, 32 rokov – Pred vstupom do Európskej únie sa na Slovensku ženám, ktoré vychovali deti odpočítavali roky do dôchodku za každé dieťa, ktoré vychovala.  Po vstupe do Európskej únie sa to zrušilo. Som žena a práve tieto nariadenia sa týkali aj mňa. Európska únia toto zrušenie odôvodnila tým, že muži sa môžu cítiť diskriminovaní. Členstvo nám ponúka možnosť využívať európske peniaze prostredníctvom eurofondov, čo je to obrovské pozitívum. S europrojektami sa stretávam najmä v práci, no častokrát sú veľmi zložito napísané a podmienky pre ich čerpanie sú veľmi prísne. Naopak, pozitíva členstva vidím v otvorení trhu. Aj do našich obchodov sa vďaka Európskej únií môžu dostať lepšie, kvalitnejšie a zdravšie produkty.

eu anketa

Róbert, 23 rokov – Európska únia nám ponúka úžasné možnosti, ktoré nám poskytujú 4 slobody Európskej únie (voľný pohyb tovarov, služieb, osôb a kapitálu) mne ako mladému človeku- študentovi dávajú veľké možnosti cestovať, pracovať v zahraničí a stále s pocitom, že nie som úplne mimo domova. Samozrejme, každá minca má dve strany. Európska únia ma množstvo problémov, no jedná sa o 28 suverénnych štátov, ktoré sa musia pri riešení každého problému nejakým spôsobom dohodnúť. A to je často problematické. Napriek všetkým výhradám, ktoré voči fungovaniu Európskej únie mám, som rád, že sme už 12 rokov jej členmi.

A čo vy? Čo vám na členstve v Európskej únií vadí a naopak čo považujete za pozitívum, ktoré by sme bez členstva nemohli využívať?