Na literárnej scéne je netradičné dielo – Srdce prírody

0
2684

Ticho, pokoj a čistota, také je Srdce prírody. Týmito slovami začína nové dielo na slovenskej literárnej scéne. Ide o knihu, ktorá je na naše pomery tak trochu netradičná, no práve to z nej robí zaujímavé čítanie.

Srdce prírody

Dnešné kníhkupectvá sú preplnené detektívkami, kuchárskymi príručkami a motivačnými biografiami. Nájsť v nich dobrú beletriu, ktorá nás vráti do sveta hravých rozprávkových príbehov, a ešte od slovenského spisovateľa, je predsa len výnimočným javom. Aktuálne sa o to pokúša mladý začínajúci autor Róbert Bosák, z ktorého pera vzišlo dielo Srdce prírody.

Chcete mať knihu doma?

action-button

Srdce Prírody – tajomstvá života na dosah

Názov knihy pôsobí trochu tajomne a ťažko z neho vydedukovať, čo sa bude skrývať v jej obsahu. Pri pohľade na obálku si však môžeme vytvoriť obraz o tom, v akom duchu sa dielo nesie. Pomôže nám aj anotácia s nádychom mystiky, ktorá nás vťahuje za novým pohľadom na život, ktorému by nemala vládnuť myseľ, ale srdce. To všetko za sprievodu pulzujúcej harmónie vyžarujúcej z prírody a jej krás, ktoré nás odbremenia od svetských záležitostí.

Slovenská literatúra má nový žáner

Po prvom prelistovaní obsahu začíname byť trochu prekvapení. Dojem z obalu knihy sa totiž mení úvodnou kapitolou ponúkajúcou abstraktný náhľad do tajomstiev života. Hneď na to sa prelína do 13 príbehov, ktoré sa nám chvíľu javia ako rozprávky, chvíľu ako bájky a potom ako nejaké filozofické úvahy zdôrazňujúce vnútorný svet myšlienok a pocitov. Zaradiť dielo podľa nejakého žánru tak bude zbytočné, pretože autor prichádza s celkom novým formátom.

SRDCE PRÍRODY foto

Hravé príbehy pre všetky vekové kategórie

Pôvodne sme chceli autorovi vytknúť chýbajúce obrázky, nakoľko kniha vzbudzovala dojem, že ide o čítanie pre najmladšie ročníky. Charakter diela prinášajúci úvahy a emotívne zážitky však nadobúda hlbší rozmer a stáva sa dobrým čítaním skôr pre dospelého čitateľa. Zrejme šlo o zámer upútať pozornosť na text, čo sa vskutku podarilo a po prečítaní diela sme nielen nadobudli pocit, že nádej na lepší svet žije, ale spoznali sme aj spôsoby, ako k tomu prispieť.

Čo dodať? Srdce prírody prináša na literárnu scénu nový vánok. Knihe nechýba zmysel, je bohatá na emócie a poukazuje na tradičné hodnoty ako ľudskosť, šľachetnosť, obetavosť a spolupatričnosť. Aj keď je písaná trochu tajomným štýlom, náročný čitateľ pri nej strávi príjemné okamihy a určite sa nechá inšpirovať poučnými myšlienkami.

Na záver ešte prikladáme kontakt na Róberta Bosáka pre prípad, že si chcete objednať knihu alebo osloviť autora s akýmikoľvek otázkami.

bosak.redakcia@gmail.com

robert.agentura@gmail.com

Facebook – www.facebook.com/RoboBosak

ZANECHAŤ ODPOVEĎ