Medzinárodný deň Dunaja: Vedeli ste?

0
2802

Dnes už svoj svetový, či medzinárodný deň oslavuje kde kto a kde čo. Svoje miesto v kalendári a špeciálne iba svoj deň si vyslúžil aj Dunaj. Dôvodom, prečo sa tento deň zapísal do kalendára je, aby sa zdôraznilo zlepšovanie kvality vôd. Apel na čistejšie a bezpečnejšie rieky akou je aj Dunaj, sa kladie za účelom upozorniť na význam ochraňovať  prírodné zdroje. 

Medzinárodný deň Dunaja

Základnú charakteristiku rieky Dunaj sme sa učili už v laviciach základných škôl. Preto vám prinášame zopár zaujímavých informácií o tejto rieke, ktoré ste možnože ešte nečítali. Tak schválne, vedeli ste že?

 • Dunaj je druhou najväčšou riekou Európy na základe dĺžky aj na základe plochy povodia
 • je najdlhšou riekou Európskej únie
 • povodie rieky Dunaj zasahuje na územie 18 štátov
 • Dunaj preteká cez 10 štátov, alebo tvorí ich štátnu hranicu
 • povodie Dunaja zasahuje 10% povrchu Európy
 • preteká 4 hlavnými mestami (Viedeň, Bratislava, Budapešť, Belehrad)
 • plocha Dunaja tvorí 801 463 km² a má dĺžku 2857 km
 • na hlavnom toku je86 vodomerných staníc, ktoré zaznamenávajú jeho prietoky
 • na Dunaji je vybudovaných 30 významnejších vodných stavieb
 • druhá najväčšia stavba z uvedených je u nás– Vodné dielo Gabčíkovo
 • Gabčíkovo na Dunaji poskytuje elektrickú energiu a to cca 8% z ročnej spotreby Slovenska
 • Dunaj so svojimi prítokmi odvádza vodu z 96% územia Slovenska
 • Priemerný prietok Dunaja v Bratislave je 2 025 m³/s
 • Dunaj je ako jediná európska rieka zaradená do rebríčka 10 najohrozenejších riek sveta
 • najväčšie povodne na Dunaji na našom území boli v roku 2013

Medzinárodný deň Dunaja_2

Dunaj je jednoznačne významná rieka a preto sa jej názov nesie v nespočítateľnom množstve klubov, spolkov, organizácií a spoločností. Hrdosť na Dunaj preto neprejavujme len tým, že podľa neho budeme pomenovávať, ale chráňme ho aj pred znečisťovaním a ničením nielen v jeho medzinárodný deň.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ