Kecy matiek – kompilácia scénok od známych autorov s kecmi našich mám

0
2235

Debilné kecy matiek vo videuPozná to každý mladý a spomenie si na to aj ten, čo svoju mladosť ešte pamätá, že mamičky sú občas viac starostlivé, akoby mali. Príliš vadí, rovnako ako nestarať sa vôbec, či len menej. V každom prípade ich starostlivosť má občas so všetkými matkami podobné znaky. Sú to najmä činnosti, otázky, výhražky, otázky, príkazy a opäť ďalšie otázky. Dvojica Viral Brothers, ktorá sa v Čechách baví vytváraním scénok a kompilácií videí typu „Najsprostejšie kecy dievčat“ alebo „Kecy Čechov na dovolenke“ a podobne, majú svoj nový počin práve o mamičkách a ich rečiach. Video nazvali „Debilní kecy matek“, čím nikoho nechceme uraziť a ani popierať dô§ležitosť mamičiek a ich kecov v živote mladých.