Hrad Červený Kameň pripravuje stretnutie s históriou pod názvom Tajomné tiene

0
1248

Jedinečné stretnutie s významnými, ale i takmer zabudnutými postavami dávnych dôb je možné zažiť prostredníctvom hraných nočných prehliadok s podnázvom Tajomné tiene 30. júna / 11. augusta / 1. septembra 2012 v SNM – Múzeu Červený Kameň sídliacom na hrade s rovnomerným názvom.

Počas troch sobotných dovolenkových večerov v jednotlivých expozičných miestnostiach vystúpia z vystavených obrazov – teda zo svojho tieňa – slávne, ale i menej známe osobnosti slovenskej alebo svetovej histórie a zavedú návštevníka do minulých storočí.
Pomocou divadelného stvárnenia dramatických pasáží je možné dozvedieť sa o hrdinských činoch Mikuláša Pálffyho a sultána Sulimana, ale i taktiež zoznámiť sa s grófkou Eleonórou Kaunitz, ktorá sa pochváli, aké poklady ukrýva kunstkabinet jej manžela Rudolfa Pálffyho. O atmosfére sedemročnej vojny v Sliezku porozpráva plukovník Ján Revický a najnovšiu francúzsku módu inšpirovanú egyptským umením predstaví cisár Napoleon Bonaparte, so svojou manželkou Jozefínou. Veľkou príležitosťou tiež bude stretnutie nielen s arcivojvodkyňou Máriou Teréziou a jej manželom Františkom Lotrinským, ale i s budúcim cisárom Jozefom, ktorý prezradí svoje reformátorské zámery v duchu osvietenstva. Okrem toho, hrané prehliadky so scénkami poukážu na vladárske starosti cisára Karola VI., priblížia dôverný rozhovor dvoch habsburských sestier (Márie Anny a Márie Antoinetty) o láske i manželskej povinnosti a takisto poodhalia zákulisie blízkeho priateľstva medzi cisárovnou Sisi a jej bratrancom Ludwigom Bavorským.

Informácie:
PhDr. Michal Lukáč, 033 690 58 07 / 0903 750 031, marketing-mck@snm.sk
SNM – Múzeum Červený Kameň, Hrad Červený Kameň, 900 89 Častá
www.hradcervenykamen.sk / www.snm.sk

Názov podujatia: Tajomné tiene
Miesto konania: SNM – Múzeum Červený Kameň, Hrad Červený Kameň
Termín: 30. jún, 11. august, 1. september 2012
Časy prehliadok: každých tridsať minút od 18.30 hod. (vrátane)

Scenár podujatia: PhDr. Michal Lukáč, Mgr. Michal Kovačik, Barbora Ondrušová
Tlačová správa múzea.