Hlodavce v Černobyle: Následky havárie ešte stále vplývajú na životné prostredie

0
4067

cernobyl

Jadrové havárie majú dlhodobý vplyv na životné pochody v prírode.
U samičiek hrdziaka lesného v Černobyle je častý výskyt katarakty (šedého zákalu oka).

Hrdziak lesný ja malý, divoko žijúci hlodavec. Zvýšený výskyt katarakty u hrdziakov lesných v oblasti Černobyľu je dôsledkom dlhotrvajúcej expozície zvierat radiačnému žiareniu. Ukázala to malá štúdia skupiny vedcov z univerzity v Jyvaskyle (Fínsko), ktorá 30 rokov po výbuchu jadrového bloku v Černobyle skúmala zvieratá žijúce v okolí černobyľskej zóny. Zistili, že samičky hrdziaka lesného sú viac náchylné na vznik katarakty než samčeky.

Vedci tiež popísali podozrenie na priamy vzťah medzi výskytom katarakty a stupňom zostatkového žiarenia. V oblastiach, kde bola úroveň žiarenia vyššia, sa vyskytovala choroba častejšie než v relatívne čistejších oblastiach.

„Zistili sme, že hrdziaky trpia kataraktou a frekvencia jej výskytu sa zvyšuje s vekom zvierat. Presne tak je to aj u ľudí. Okrem toho sme zaznamenali aj častejší výskyt katarakty u samičiek,” vyjadril sa doktor Philipp Lehnmann.

vole

U postihnutých samičiek bolo pri ďalšom skúmaní dokázané, že mávajú menej potomkov než ich zdravé rovesníčky. Vedci sa teda domnievajú, že žiarenie by mohlo mať vplyv aj na reprodukčné schopnosti zvierat voľne žijúcich v okolí.

„Tento prieskum dokazuje, že vplyv zostatkového žiarenia (z Cézia137) je stále prítomný a má to viditeľný dopad na život zvierat vo voľnej prírode v oblasti Černobyľu. Merania na rôznych miestach v danej oblasti tiež naznačujú, že stupeň radiácie tu bude zvýšený ešte dlhé časové obdobie,” vysvetlil ďalej doktor Lehnmann.

Jadrové havárie a výbuchy teda zjavne majú výrazný efekt na životné pochody v prírode po dlhý čas.

Vedci sa domnievajú, že v oblasti Černobyľu je potrebné uskutočniť viac štúdií a prieskumov, ktorých výsledky by nám mali pomôcť pripraviť sa na prípadné budúce jadrové havárie.

Zdroj: independent.co.uk