10 vecí, ktoré ste možno nevedeli o Slovákoch vo Vojvodine

0
10862

Slovenská história je oveľa bohatšia a zaujímavejšia, než si bežný Slovák vie predstaviť. Snažíme sa Vás o tom presvedčiť množstvom článkov a historických zaujímavostiach. Ak sa hovorí o Slovákoch, takmer vždy ide o tých na Slovensku. Akoby sme však zabúdali na fakt, že v zahraničí žije veľké množstvo Slovákov roztrúsených po celom svete, ba niekde dokonca tvorili celé mestá a obce čistých Slovákov. Sú miesta, kde si napriek diaľke zachovávajú svoj jazyk, kultúru aj národné povedomie aj dnes. Autonómny kraj Vojvodina, dnes súčasť Srbska, je jedným z miest, kam sa v minulosti uchýlili tisíce Slovákov a žijú tam dodnes. Práve v spojitosti so Slovákmi vo Vojvodine som si dovolil zostaviť 10 zaujímavostí, ktoré ste možno ani netušili.

Petrovec a studňa, Vojvodina

Tento článok bol jedným z podnetov vzniku samostatného portálu venovaného kultúre Slovákov, či už doma, alebo v zahraničí. Venujúc sa zaujímavým faktom týkajúcim sa aj zahraničných Slovákov v srsbskej Vojvodine bol tento článok presunutý na www.KULTURNO.sk. Prečítať si tak môžete niekoľko zaujímavostí, napríklad o slovenčine ako štátnom jazyku v Srsbku, o vysokom počte Slovákov, väčšom než Chorvátov, v Srbsku, o kultúrnej vyspelosti a národnej uvedomelosti možno ešte vyššej, ako uvedomelosti Slovákov doma.

foto: Reštaurácia z Hložian, Petrovec.com