Svojho podmorského Ježiša má celé desaťročia Florida, Taliansko, či Karibik

0
3783
Christ of the Deep, Florida
zdroj: floridafringetourism.com

Americká Florida je čo sa týka turistiky a potápania jednou z bášt samotných Američanov na ich vlastnom území. Potápanie tu má svoju dlhú tradíciu a od vynálezu dýchacieho prístroja sa vlastne ani nemožno čomu diviť. Florida má aj svoje zaujímavé miesta výhradne pre potápačov. Je ním napríklad prvý podmorský park v USA s názvom John Pennekamp Coral Reef State Park nachádzajúci sa v Key Largo. Key Largo ponúka mnoho atrakcií, od kempovania, nemotorové vodné športy, vyhliadky presklenou loďou, potápanie. Lenže pre tých, čo to s potápaním myslia naozaj vážne je tu jedna neobvyklá atrakcia. Socha Ježiša s rukami a hlavou k nebu cez vodu známa aj ako Christ of the Abyss.

Podmorský Ježiš od Guida Galletiho
Taliansky sochár Guido Galleti vyrobil celkom tri takéto sochy. Do tohto parku bola umiestnená jedna z nich v roku 1966 v počiatkoch histórie prístrojového potápania v časoch, keď bolo potápanie výhradne vecou majetných a bohatých. Jej výška je 2,5 metra. Dnes je socha Ježiša miestnou atrakciou, ktorá je určitým bodom pre potápačov navštevujúcich toto miesto. Nielen pre kresťanov je tak cieľom a často aj fotografovaným objektom. Keď už sa podarí bublinami a plutvami vyplašiť všetky rybičky, tak čo iné odfotografovať, ako sochu, ktorá tu je už niekoľko desaťročí? Hoci ju netrápia vietor, holuby, či vešajúci sa turisti, jeden živel ju má celkom v hrsti. Slaná voda sa už raz podpísala nad poškodením ruky.

Čo dve zvyšné sochy?
Prvá socha, ako aj vlastne všetky tri, boli vytvorené na základe nápadu potápača Duilia Marcanteho. Na mieste, kde zomrel, nechali postaviť prvú zo sôch presne 22. augusta 1954. Ide o miesto medzi Camogli a Portofinom na Talianskej riviére. Druhá zo sôch bola umiestnená pri ostrove Sv. Juraja v Karibiku ako prejav vďaky za záchranu Talianov pri požiari v hlavnom prístave tohto ostrova v októbri 1961.

Foto: floridafringetourism.com