Marec: Mesiac knihy

0
8120

kniha mesiaca

Zdroj vedomostí, umeleckých zážitkov a nekonečnej fantázie. Aj takýto poklad nájdeme v literatúre, ktorá je aktuálne jednou z hlavných tém, pretože marec je už tradične mesiacom zasväteným knihám. 

Literárna tvorba píše svoju históriu už niekoľko storočí a výsledkom jej hlbokého odkazu pre ľudstvo sú tisíce vydaných kníh. Nakoľko ide o jednu z najvyhľadávanejších foriem umenia aj na Slovensku, záujem o knihy neutícha, skôr naopak. Dopyt súčasných čitateľov je väčší ako kedykoľvek predtým a autori majú čo robiť, aby uspokojili ich hlad po nových dielach. Aj preto nás vôbec neprekvapí, že knihám venovali celý kalendárny mesiac.

Mesiac knihy sa slávi od minulého storočia

Myšlienka zasvätiť knihám jeden mesiac v roku vznikla v minulom storočí, konkrétne v roku 1955. Práve od tohto roku si spájame začiatok jari s úctou ku knihám, na základe čoho sa nám mnohé inštitúcie snažia pravidelne priblížiť ich zmysel vo svojej plnej kráse, čím pokračujú v šírení odkazu Mateja Hrebendu. Ten spravil pre osvetu kníh a ich distribúciu obrovský kus práce a teraz sa o niečo podobné každoročne snažia jeho nasledovníci po celej krajine.

V marci nás čaká mnoho knižných podujatí

Priaznivci dobrého čítania nezabudli na výnimočnosť marca v spojení s literatúrou ani tento rok a počas celého mesiaca sa organizujú rôzne zaujímavé podujatia. Tie môžeme navštíviť pri príležitosti akcií zameraných na podporu trvalého záujmu o knihy a budovania povedomia o zmysle čítania v našich životoch. Podujatia sú pripravované na základe spolupráce autorov, knižníc, kníhkupectiev a vydavateľstiev, ktoré sa v nasledujúcich dňoch pokúsia priblížiť čaro literatúry čo najširšej verejnosti.

mesiac knihy

Čítajme, v knihách je ukrytý poklad

V dôsledku rastúceho vplyvu televízie a počítačových hier je potreba vrátiť knihy do radov mládeže dosť veľká. Aj keď sledovanie médií nám zabezpečí dostatočný príjem informácií, na rozdiel od knihy im často chýba hlboký odkaz uvedený pútavou formou. Práve v knihách sa ukrýva skutočná múdrosť, ktorá je tým najcennejším pokladom. Ten nám pomáha pri podpore slovnej zásoby, získavaní vedomostí, budovaní fantázie, no len za predpokladu, že vsadíme na vhodnú literatúru.

Ohrozujú e-booky tradičnú knihu? 

Moderné technológie sa podpísali aj na spôsobe šírenia umeleckých diel, čomu sa nevyhol ani predaj kníh. V posledných rokoch sa rozšíril fenomén elektronických kníh, čo dáva čitateľom možnosť kúpiť si obľúbené dielo vo virtuálnej forme a čítať v mobile. Distribučné firmy mali jasný cieľ dostať knihy čo najjednoduchšie k čitateľom preferujúcim technológie, čo mohlo ohroziť tradičnú podobu kníh.  E-booky však zaznamenali lepšie predaje len výnimočne, čiže pre klasické knihy nie sú rizikom, skôr užitočným doplnkom ako zvýšiť šírenie bestsellerov.

Knihy sú jednou z najlepších foriem ako podporovať svoj osobnostný rozvoj, čo nás môže motivovať k zvýšeniu čitateľskej aktivity. Tá je v marci už zopár desaťročí najvyššia v roku, takže možností ako sa priblížiť ku knižnej kultúre máme počas nasledujúcich dní otvorené. Záujem o knihy by však nemal byť príznačný len v marci, pretože relaxačné a vedomostné účinky dobrej literatúry by sme si mali dopriať počas celého roka.