Slováci majú stále nízke právne vedomie o bezpečnosti pri práci

0
1630

Bezpečnosť pri práci na Slovensku

Bratislava 26. apríla (TASR) – Na Slovensku stále pretrváva nízke právne vedomie vo vzťahu k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP). Slováci si neuvedomujú a podceňujú riziká poškodenia zdravia, sú ochotní riešiť pracovné úlohy aj na jeho úkor. Preventívnymi opatreniami by pritom predišli poškodeniu svojho zdravia.

Zamestnancov školili o BOZP, požiarnej ochrane či pracovnej zdravotnej službe ešte donedávna osobne školitelia.S neustále rastúcim pokrokom sa zmenila aj forma školení povinných zákonných kurzov. Pre vybrané kategórie zamestnancov je možné absolvovať školenia formou e-learningu,“ tvrdí Peter Paška, zakladateľ e-learningovej platformy Edumio.sk pre zákonné i rozvojové vzdelávanie.


Tip redakcie: Takmer 230 zamestnávateľov ponúkne na veľtrhu 31.000 pracovných miest


Zabezpečovať BOZP musia všetci zamestnávatelia

Ako uvádza Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ich povinnosťou je starať sa o technické, technologické, organizačné, personálne a iné opatrenia potrebné na dosiahnutie tohto cieľa. Zamestnanci musia pri práci dbať o svoju bezpečnosť a zdravie, ako aj o bezpečnosť a zdravie ostatných osôb. Tieto povinnosti zamestnávateľov a zamestnancov primerane vo svojej činnosti plnia aj podnikajúce fyzické osoby – živnostníci.

Na celom svete ostávajú choroby z povolania jednou z hlavných príčin úmrtí súvisiacich s pracoviskom. Podľa odhadov odborníkov z Medzinárodnej organizácie práce zomrie každý rok na pracoviskách 2,3 milióna mužov a žien, čo v prepočte predstavuje 6300 ľudí denne. Navyše, je hlásených okolo 160 miliónov nových prípadov chorôb z povolania a vyše 300 miliónov ľudí sa stane obeťou pracovného úrazu bez smrteľného následku.

Čítajte tiež:

10 tipov, ako úspešne zvládnuť pracovný pohovor

Ako si uplatniť sociálne dávky ak ste pracovali v zahraničí