Najzáhadnejšia hviezda vo vesmíre

0
5445

Z času na čas vzdialená hviezda s katalógovým názvom KIC 8462852 stmavne asi o 20%. To je veľká zmena! Ani planéta veľká ako Jupiter by hviezdu nezatienila viac ako o 1%. Vedci zatiaľ neobjasnili tento záhadný jav hviezdy zvanej neformálne aj Tabby’s Star. Vylúčili len prítomnosť planéty.

hviezdy

Najpravdepodobnejšou hypotézou je zatiaľ rodina veľkých komét, ale aj tá má svoje chyby. Atronóm Jason Wright podotkol, že tento záhadný jav skvelo odpovedá tomu, čo by sme pozorovali, ak by mimozemšťania postavili Dysonovu sféru okolo hviezdy. Dysonova sféra je teoretická mimozemská konštrukcia, umožňujúca využívať všetku energiu hviezdy.

Astronóm Bradley Schaefer nedávno pridal hviezde ďalšiu vlastnosť, ktorú nie je ľahké vysvetliť. Dokázal, že hviezda pravdepodobne každé storočie vyhasla asi o 16%. Po tomto objave sa zdá teória skupiny komét obklopujúcej hviezdy ešte menej pravdepodobnejšia. Na zatienenie 20% svetla by bolo potrebných 36 obrovských komét (to sa ešte dá predstaviť). Ak však bola hviezda pred storočiami oveľa jasnejšia a tmavla po stáročia ako ju obklopovalo stále viac a viac komét, znamenalo by to teraz asi 648 000 obrovských komét v okolí hviezdy. (To už naozaj prestáva byť čo i len trochu pravdepodobné.)

Výsledky Bradleyho Schaefera sú ale teraz spochybňované skupinou vedcov z Vanderbilt University. Naznačujú, že efekt vyhasínania hviezdy je spôsobený použitím rôznych teleskopov pri pozorovaní. Ak je Schaeferova teória o dlhodobom vyhasínaní hviezdy naozaj nesprávna, stačí na vysvetlenie záhady pôvodných 36 obrovských komét. Na potvrdenie/vyvrátenie tejto teórie bude však potrebný ďalší výskum.

Našťastie existujú rôzne spôsoby ako overiť, či hviezda naozaj vyhasína dlhodobo. Mnoho teleskopov, amatérskych aj profesionálnych, je dnes namierených na hviezdu KIC 8462852 a pokúšajúcich sa overiť, ako dlho vyhasína.

To, čo narúša teóriu obrosvkých komét aj teóriu mimozemskej Dysonovej megakonštrukcie je, že astronómovia nezachytili žiadnu nadmernú produkciu infračervenej energie v okolí hviezdy. Oba objekty zatieňujúce svetlo hviezdy by určite túto energiu produkovali.

Kým vedci nenájdu uspokojivejšie vysvetlenie pre Tabby’s Star, zostane naďalej najzáhadnejšou hviezdou vo vesmíre.

Zdroj: popsci.com