Kto je Karel Schwarzenberg – kandidát na prezidenta ČR a šľachtic

0
1539

Karel Schwarzenberg je v Čechách známa osobnosť. Ľudí si získal priamou a úprimnou rečou, inteligentným premýšľaním pri osobných rozhovoroch a výrazná je aj jeho výslovnosť češtiny, ktorá je síce pomalšia, ale aj mierne groteskná. Najznámejší fakt o ňom je, že je šľachtic, potomok šľachtického rodu Schwarzenbergov. Jeho celé meno je Karl Johannes Nepomuk Josef Norbert Friedrich Antonius Wratislaw Mena von und zu Schwarzenberg. Jeho otec bol šľachtic, ktorý si preskákal zmeny vlád pri zrušení šľachty v roku 1918 a neskôr po II. Svetovej vojne po druhý krát prišiel o svoj majetok, po čom sa uchýlil do Rakúska. Strýko František, otcov brat bol zas československým veľvyslancom vo Vatikáne. Je potomkom Jana Nepomuka 5. kniežaťa Schwarzenberga z napoleonských vojen. Narodil sa 10. decembra 1937 v Prahe. Študoval vo Viedni, štúdium práva nedokončil pre smrť svojho adoptívneho otca. Ten sa o Karla staral po smrti jeho biologického otca. Za manželku má Terezu Hardegg z grófskeho rodu Hardegg od roku 1967, pričom v 1988 sa s ňou rozviedol a v roku 2008 opäť vzal. Má dvoch synov a dcéru. Striedavo žije vo Švajčiarsku a v Čechách. Z oboch krajín má aj občianstvo. Šľachtický titul je platný vždy v tej krajine, kde titul uznávajú. V Čechách bola šľachta zrušená v roku 1918.

Politická kariéra Karla Schwarzenberga
Ako politik sa presadil už po Pražskej jari kedy podporoval a chránil zakázanú literatúru. Za vlády Václava Havla medzi rokmi 1990 a 1992 bol prezidentovým kancelárom. Má členstvo vo viacerých spolkoch a organizáciách. Fungoval vo viacerých firmách v dozornej rade, alebo ako konateľ. V roku 2007 obsadil kreslo ministra zahraničných vecí ako nestraník. V roku 2009 sa stal predsedom politickej strany TOP09. V súčasnej dobe je po druhý krát ministrom zahraničných vecí. Dnes kandiduje na prezidenta.

Foto z oficiálnych stránok © Herbert Slavík

ZANECHAŤ ODPOVEĎ