Vulgárna príroda a jej stromové výtvory pohlavného aktu

0
1457

Aj matka Príroda vie byť vtipná, alebo len stromy zatúžili po niečom „nestromovom“, čo je ľudské nám ľuďom? Pri tvaroch a odrodách rôznych rastúcich stromov by skôr bolo podivné, keby sa neurodilo niečo aj tohto tvaru. Tieto fotografie ste mnohí z vás videli aspoň stokrát. Posielate si ich emailom mezdi sebou, niektorí ich dostávajú aj opakovane do svojich schránok. Nuž ale stoja za to, aby sme ich mali aj tu.

Stromy, vulgárna príroda
Stromy, vulgárna príroda
Stromy, vulgárna príroda
Stromy, vulgárna príroda
Stromy, vulgárna príroda
Stromy, vulgárna príroda
Stromy, vulgárna príroda
Stromy, vulgárna príroda
Stromy, vulgárna príroda
Stromy, vulgárna príroda
Stromy, vulgárna príroda