Bretónsky Carnac a záhadné keltské kamenné menhiry v radoch

0
5466

Kelti, ktorí v minulosti obývali vlastne celú Európu azda najviac záhadných pozostatkov po svojej kultúre zanechali v Británií a vo Francúzsku. Pri predstave, čo všetko musel tento národ ovládať, akou silou múdrosti a staviteľstva musel v skromných podmienkach oplývať, sa nám dnes vlastne ani neodhalí ich najväčšie tajomstvo – na čo vlastne slúžilo všetko to, čo po nich zostalo. Zostalo nám Stonehenge, Woodhenge, niekoľko mohýl a rôznych iných miest. Ďalšie záhadné miesto sa nachádza na bretónskom polostrove vo Francúzsku v okolí mestečka Carnac. Ide o jednu z najvýznamnejších megalitických lokalít, kde sa nachádza veľké množstvo kameňov usporiadaných do rôznych tvarov, najčastejšie do súvislých čiar. Viac ako 3000 kameňov bolo vytesaných z miestnych kameňov a privezených na miestne polia, pričom ich umiestnili do radov, prípadne do kruhov. Ich výstavba mala prebiehať niekedy okolo roku 3300 pred našim letopočtom a niektorým by sme mohli pridať aj o tisíc rokov viac.

Keltské kamenné bloky v Carnacu

Niekde aj ako nežiadúce
Kamenné bloky boli na niektorých miestach nežiadúce. Ustúpili výstavbe ciest, ale zmizli aj na poliach súkromníkov, ktorí nepokladali veľký význam ich zachovaniu a vyšší význam obrábateľnosti a využitia svojich polí. Ničím neobvyklým neboli aj krádeže kameňov a ich využitie pri stavbách základov domov. Také miesto, kde kamene museli ustúpiť nie len výstavbe cesty, ale aj snahe vyčistiť pozemok je napríklad na mapke nižšie v blízkosti ciest Du Ménec a Kerlescan. V okolí cesty Kerlescan smerom na východ sa nachádza ďalší taký pás kameňov, kde tiež miestami ustúpil cestnej komunikácií.

Kamenné bloky - záhada v Carnacu

Aký mali zmysel?
Najpravdepodobnejší zmysel bol ten, že kamene tvorili základy pre jednoduché stavby, možno drevené, aj keď nie sú zachované žiadne zvyšky kolov a výkopov pre drevenú konštrukciu. Mohli byť však aj náboženským miestom, poctou pre Bohov a to je práve oblasť, ktorej už súčasné ľudstvo neporozumie. Ako vždy, aj v tomto prípade sa k miestu viažu legendy. Práve usporiadanosť kameňov v Carnacu zrejme vyvolalo dojem armády a pochodu vojakov. Či už prví Rimania, kresťania, alebo neskôr aj miestni rozprávači, každý mal nejakú legendu, ktorá hovorila o vojakov, ktorí tu skameneli, lebo buď sa nepodriadili rozkazom veliteľa, alebo sa previnili niečím iným. Dokonca sa hovorí, že ide o vojakov, ktorých premenil samotný Merlin.

Kamenné bloky - záhada v Carnacu
Kamenné bloky - záhada v Carnacu

Oveľa viac vedecké znie, že usporiadanie kameňov malo mať spojitosť s astronómiou. Existuje však teória, že Kelti mohli mať na tomto mieste precízny nástroj na meranie seizmickej aktivity. Pevné nasadenie a ďalej využívanie nejakých nástrojov spojením kameňov mohlo zobrazovať seizmickú aktivitu. Len otázne je, na čo by starým Keltom boli merania otrasov Zeme. Nevedno, kde je pravda, no známe je, že lákajú turistov, nadšencov keltskej kultúry, historikov aj cestovateľov.


Zvětšit mapu

foto: freestock.ca, by Nicolas Raymond