1150. výročie príchodu Cyrila a Metoda sa bude na Slovensku oslavovať

0
1584

Tento rok si pripomíname 1150. výročie príchodu solúnskych bratov Cyrila (vtedy ešte ako Konštantína) a Metoda. V príprave je viacero podujatí a programov, ktoré si majú pripomenúť význam príchodu solúnskych bratov a najmasovejšie azda prinesie množstvo faktov štvordielna dokumentárna dráma vysielaná na STV 1. Významné výročie poslanci NR SR oslávia vo štvrtok v Historickej budove parlamentu spolu s kultúrnym programom. Najvýraznejšie však budú v Nitre a okolí, kde sa od 5. júla budete môcť na Svätoplukovom námestí stretnúť s filharmóniou, na Nitrianskom hrade sa bude konať Deň otvorených dverí v biskupskom paláci od 13:00 do 16:00 a návštevníkom bude otvorený aj Diecézny palác, katedrály a Vazulova veža. V Katedrále Sv. Emeráma bude o 17:00 sprístupnená výstava starších aj novších archeologických nálezov týkajúcich sa kresťanstva na území Slovenska. 6. júla sa koná v Ponitrianskom múzeu konferencia pre verejnosť a výstava s tematikou Cyrila a Metoda. V tento deň až do 7. júla sa na Svätoplukovom námestí bude konať Nitriansky jarmok a pivné slávnosti. K cyrilometodskej tematike sa konali aj rôzne menšie či väčšie školské výstavy, malé divadelné hry a nepochybne sa niečo k tejto tematike objaví aj v ďalších médiách. Vo Vyšehradnom, časti obce Nitrianske Pravno sa bude konať pri príležitosti významného výročia niekoľko divadelných predstavení a vystúpenia hudobných súborov. Na spestrenie k inak bohatému programu poslúži aj výstava modelov staroslovienskych obydlí. Pri príležitosti výročia tiež NBS a Kremnická mincovňa vydáva špeciálnu verziu 2 EUR mincí, ktoré budú onedlho v obehu. Na zadnej strane bude dvojica svätých, ktorí však vďaka dnes už nábožensky pestrej Európe nemohli niesť typické kresťanské prvky.

Z histórie
Bratia sa na Veľkú Moravu dostali na pozvanie kniežaťa Rastislava. Ten žiadal pápeža v Ríme a neskôr cisára v Carihrade o učiteľov, ktorí by mohli vysvetliť kresťanskú vieru jazykom, ktorým bude ľud Veľkej Moravy rozumieť. Cisár Michal III. poveril touto misiou Konštantína, keďže pochádzal zo Solúna, kde ovládali slovanský jazyk. Na Veľkú Moravu dorazili v roku 863 alebo až v roku 864, pričom sa názory historikov mierne rozchádzajú. Legendy a viac zdrojov sa však viaže k roku 863 a dátum, ktorý sa zdal najpravdepodobnejší akosi pripadol na 5. júl. Hoci možno nie je určený deň správny, nepopierateľný je význam príchodu slávnych vierozvestcov. Priniesli prvé písmo, ktoré zostavil Konštantín ešte pred príchodom na Veľkú Moravu z písma používaného v macedónsku, no prispôsobil ho pre potreby ľudu, pridal znaky, upravil podobu niektorých z nich. Vysvetlili kresťanstvo, zaslúžili sa o ustálenie spoločnosti hneď v niekoľkých smeroch. Po opustení Veľkej Moravy bojovali u samotného pápeža za prijatie slovanského jazyka ako liturgického. Jedným z mála jazykov používaných ako liturgický jazyk sa nakoniec naozaj staroslovienčina stala. Slovanom tak bolo umožnené chápať vieru v ich vlastnom jazyku. Aj to umožnilo naštartovať ďalšiu literárnu tvorbu.

Predpokladá sa, že práve príchod Konštantína a Metoda na územie Veľkej Moravy zanechal aj symbol dvojkríža, ktorý sa vekom stal udomácnený symbol našej krajiny, nachádza sa na štátnom erbe, znaku, vlajke, na platidlách v minulosti a aj na platidlách súčasnosti. Pripomína si ich aj cirkev, keďže považuje rok 2013 za rok bratov Cyrila a Metoda.