Nálepky Raki

Štítok: raki

Aperitív a digestív: podávanie, typy, vlastnosti a rozdiely

V bežnom živote mimo gastronomické odvetvie sa môžete často stretnúť s pojmom aperitív, kým na druhej strane sa často zabúda na pojem digestív. Pre vysvetlenie pojmov pokladám za prínosné priniesť aspoň malý prehľad o tom, čo možno pokladať za aperitív, čo za digestív a aké sú och vlastnosti a rozdiely.