Nálepky Povinné elektronické schránky právnických osôb

Štítok: Povinné elektronické schránky právnických osôb

Povinné elektronické schránky právnických osôb

V snahe o urýchlenie a zefektívnenie doručovania úradných zásielok (vrátane doručovania zásielok v konaní pred súdom) bol spustený projekt elektronického doručovania úradných rozhodnutí orgánov...