Nálepky Podpora

Štítok: podpora

Windows XP končí 8. apríla 2014 s podporou. Čo to znamená...

Windows XP je už viac ako 10 rokov súčasťou života množstva úradov, kancelárií, domácností, ambulancii, škôl a knižníc. Dňa 8. apríla končí jeho podpora

Call centrum, infolinka – komu vlastne voláme?

Azda každý človek už volal pár krát na infolinky alebo inak call centrum rôznych spoločností, bánk, leasingových spoločností alebo prepravcov. Len málo ľudí si však dokáže predstaviť takúto prácu, aj preto, že nevidí na druhú stranu a pritom na druhej strane môže byť ktokoľvek.