Nálepky Reč

Štítok: reč

Včela medonosná vie hovoriť svojim telom a tancom

Aj zvieratá sas medzi sebou rozprávajú. Hoci reč by sme ako ľudia skôr definovali ako súhru zvukov z úst a určitej gestikulácie tváre, tela a rúk, vo svete zvierat slovo reč naberá trochu širší význam. Nám ľuďom by sa zdalo, že vtáčí spev je stále rovnaký. Zvieratá medzi sebou však dokážu vycítiť intenzitu, silu a odchýlky v tom, čo sa nám zdá jednotvárne.