Nový nádych kancelárie dokáže zvýšiť produktivitu zamestnancov

Mimoriadna situácia spätá s rozšírením koronavírusu mala dopad aj na naše pracovné nasadenie. Mnohí zamestnávatelia volili pre svojich zamestnancov prácu z domu a priestory kancelárie dočasne uzavreli. Iní zase ponechali pracovať len tých, ktorých náplň práce neumožňuje formu home office. Aj toto čiastočné vyľudnenie priestorov im umožnilo nazrieť na vybavenie kancelárií a zvážiť vhodnosť zariadenia. … Čítať ďalej Nový nádych kancelárie dokáže zvýšiť produktivitu zamestnancov