Nálepky Zmŕtvychvstanie

Štítok: zmŕtvychvstanie

Recenzia filmu: Revenant (Zmŕtvychvstanie)

Stromy. Vysoké stromy k nebu. Stromy ako zrkadlo zlomenej duše. Duše bažiacej po pomste. Stromy ako odraz pocitov strateného človeka v snehu. Stromy ako strážcovia...