Nálepky Zmena konatela

Štítok: zmena konatela

Zmena konateľa a povinnosti s tým spojené

V súlade s ustanovením zákona o obchodnom registri patrí medzi údaje zapisované do obchodného registra meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym...