Nálepky Poštár

Štítok: poštár

Poštová zásielka nedoručená z dôvodu: „Medveď pri dverách“

Poštová zásielka v kanadskom Vancouveri nedávno nezastihla svojho adresáta a poštár nezabudol jasne uviesť dôvody na lístku o nezastihnutí.

Nechodí, stále nechodí… O tom, ako poštárka doručuje a nedoručuje

Objednali ste si film na DVD s tým, že vás mal uvítať v poštovej schránke a on stále nechodí? Možno ste zisťovali kde je a nakoniec zistíte, že sa vyparil. Možno šlo o prípad, ako v jednej nemenovanej dedinke hneď pri Bratislave pošta funguje už niekoľko rokov. Predplatili ste si nie príliš lacný časopis a za celý rok vám príde jediný kus? Kam sa podel?