Nálepky Post.sk

Štítok: Post.sk

Poskytovatelia emailových služieb: čísla, obmedzenia a skoro zabudnuté fakty

Služby emailových poskytovateľov sú cenným nástrojom akéhokoľvek veľkého portálu. Každý jeden, ktorý vlastní pod portálom email mu vlastne aj robí reklamu. Pre túto reklamu a popularitu prihlasovacej stránky potom rastie nutnosť stránky pre každého používateľa emailu a tým vzrastá účelovosť...