Nálepky Centrálny register exekúcií

Štítok: Centrálny register exekúcií

Je voči vám vedená exekúcia? Môžete si to overiť v Centrálnom...

Od 1. 7. 2016 je verejnosti prístupný centrálny register exekúcií (ďalej len „register“), ktorý každej osobe umožní preveriť, či je voči nej vedená exekúcia,...