Nálepky Baktérie

Štítok: baktérie

Skladovanie syrov doma aj v skladoch reštaurácií

Syry sú výnimočnou skupinou potravín, ktoré získavame z mlieka a najmä pre Slovensko je mnoho z nich spojených aj s našou kultúrou. Žiaľ z gastronomického, alebo profesionálneho hľadiska, ktoré je však veľmi úzko späté aj so zdravotným hľadiskom, robí bežný spotrebiteľ viacero chýb pri skladovaní syrov.

Ropná škvrna v zálive a turizmus v okolí

Najhoršou ropnou katastrofou, ale vlastne aj najväčšou katastrofou proti prírode bez použitia zbraní, už istá katastrofa v Mexickom zálive. Čo je na veci najhoršie, nedarí sa ju nijak zastaviť a príroda na toľké množstvo ropy v nej nie je pripravená. Hynú vzácne vtáky, hynú ryby.