Nálepky Africký jazyk

Štítok: africký jazyk

Dede nás už vytáča aj z rádia a ignoruje jazykový zákon

Nie len tí, čo sledujú televíziu a tlač, ale aj tí, ktorí na prijímanie informácií používajú uši, sú čoraz viac vytočení z reklám T-mobilu. A na druhej strane stúpa aj počet fanúšikov, tak ako anti-fanúšikov. V rádiách totiž vyhráva reklama, ktorú akoby nahrávali Dede aj Kikuš nezávisle od seba a len štúdio ju neskôr spojilo do jednej. Dede číta počuteľne z papiera nejaký africký text a Kikuš mu do toho skočí, že mu nerozumie.