Právna poradňa: Skončenie pracovného pomeru dohodou

Spôsoby skončenia pracovného pomeru upravuje zákon č. 311/2001 Z.z. zákonník práce, v znení neskorších predpisov, ktorý v § 59 medzi tieto spôsoby radí skončenie pracovného pomeru dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením a skončením v skúšobnej dobe. Dohoda  Nakoľko so skončením pracovného pomeru súhlasia tak zamestnávateľ ako aj zamestnanec, neukladá zákon na samotnú dohodu mnoho požiadaviek. Zákon … Čítať ďalej Právna poradňa: Skončenie pracovného pomeru dohodou