Právna poradňa: Katastrálne konanie

Katastrálne konanie Katastrálne konanie je proces vedený v súlade so zákonom č. 162/1995 Zb. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) pred príslušným okresným úradom, katastrálny odbor. Jeho výsledkom je najčastejšie rozhodnutie o právach k nehnuteľnostiam, o zmenách hraníc katastrálnych území prípadne o oprave chýb v katastrálnom operáte. … Čítať ďalej Právna poradňa: Katastrálne konanie