Základná vlastnosť cicavcov: Ako a prečo vzniká telesné teplo

Cicavce, vrátane ľudí, patria medzi endotermické organizmy, čo znamená, že dokážu udržiavať stabilnú vnútornú telesnú teplotu nezávisle od teploty okolia. Tento proces je zásadný pre udržiavanie homeostázy a zabezpečuje optimálne fungovanie biologických procesov. Na rozdiel od ektotermných živočíchov, ako sú plazy, ktoré sú závislé od vonkajších zdrojov tepla, endotermné organizmy produkujú teplo metabolickými procesmi vo … Čítať ďalej Základná vlastnosť cicavcov: Ako a prečo vzniká telesné teplo