Päť stratégií na kontrolu emócií

Veda chápe emócie zjednodušene ako odpovede tela na rôzne situácie. Aká je však ich funkcia? Je ich viacero: podporujú rozhodovanie, pripravujú telo na zrýchlené pohyby, pomáhajú nám rozoznávať sociálne situácie, úmysly a správanie. Zhodnotenie situácie vedie k pociťovaniu špecifickej emócie a s tým spojené zmeny v skúsenostnom, behaviorálnom, autonómnom a neuroendokrinnom systéme, od ktorých môže závisieť jedincova adaptácia či prežitie. … Čítať ďalej Päť stratégií na kontrolu emócií