Čo majú spoločné deti, ktoré šikanujú ostatných

Odborníci zdieľajú črty, ktoré súvisia so šikanovaním. Keď rodičia, vychovávatelia a odborníci v oblasti duševného zdravia hovoria o šikanovaní, je pochopiteľne kladený veľký dôraz na obete. Pri zameraní sa výlučne na obete v boji proti šikanovaniu sa však zabudne dôležitá časť rovnice: deti, ktoré šikanujú. ,,Šikanovanie nie je jednorazová udalosť alebo náhodný čin normálneho správania, … Čítať ďalej Čo majú spoločné deti, ktoré šikanujú ostatných