Zmena úhrady daní na Slovensku: Každý na vlastný daňový účet

0
586
Zmena úhrady daní na Slovensku: Každý na vlastný daňový účet
Ohodnoť článok

Daňový systém na Slovensku tento rok zavádza novinku, ktorá má odľahčiť fungovanie výberu dane. Ako vždy pri všetkom slovenskom aj tu môžeme očakávať problémy, zlyhania, alebo nedostatočná informovanosť verejnosti. Firmy odteraz môžu platiť dane priamo na špeciálny vygenerovaný účet, rovnako tak ako aj fyzické osoby, ja, ty, oni. Toto číslo získa každý na daňovom úrade podľa miesta trvalého bydliska. Pri odovzdávaní formulárov sa preto informujte, ako ho je možné získať. Pre každého má byť vygenerované špeciálne číslo, na ktoré bude možné posielať peniaze vo výške daní.

Výzor čísla účtu
Všetky súčasné banky vo svojom internet bankingu ponúkajú už aj vpisovanie predčíslia bankového účtu. Na odlíšenie toho, o aké dane má ísť sa budú používať práve predčíslia. Systém bude v konečnom dôsledku podobný ako pri bežnom prevode peňazí s použitím variabilného, alebo skôr konštantného symbolu. Keďže však vzniká nová kategória čisto pre oblasť daní, vyriešili to predčíslím. Firma tak môže uhradiť viacero druhov daní.

Uveďme si príklad
Ste firma Jožko Mrkvička s.r.o. a z DÚ ste získali číslo základné číslo účtu 98765432. Chcete zaplatiť dane z DPH, ktoré majú v tabuľke nižšie číslo 500240. Štátna pokladnica má predčíslie / 8180. Výsledné číslo, na ktoré poputuje platba bude vyzerať takto:  500240-98765432/8180. V podstate nič komplikované. To isté platí aj pre nás bežných smrteľníkov, ktorým táto starosť zostáva na vlastných pleciach.

Predčíslia účtov v Štátnej pokladnici
Daň z pridanej hodnoty 500240
Daň z pridanej hodnoty z elektronických služieb 500398
Daň z príjmov fyzických osôb nerezidentov zo zdrojov na území SR 500216
Daň z príjmov fyzických osôb z podnikania a prenájmu 500208
Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti 500259
Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v tuzemsku 500224
Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v zahraničí 500232
Daň z príjmu vyberaná zrážkou 500267
Osobitný odvod finančných inštitúcií 501075
Vratky prostriedkov poukázaných na verejnoprospešný účel 500689
Daň z emisných kvót 500363
Daň z motorových vozidiel – DÚ Banská Bystrica 500320
Daň z motorových vozidiel – DÚ Bratislava, DÚ pre VDS 500275
Daň z motorových vozidiel – DÚ Košice 500339
Daň z motorových vozidiel – DÚ Nitra 500304
Daň z motorových vozidiel – DÚ Prešov 500347
Daň z motorových vozidiel – DÚ Trenčín 500291
Daň z motorových vozidiel – DÚ Trnava 500283
Daň z motorových vozidiel – DÚ Žilina 500312

Variabilný symbol
Nezabúdajme však na variabilný symbol. ten bude dôležitý. Bude totiž obsahovať druh dane (prvé štyri číslice) a zvyšných 6 čísel budú vyjadrením obdobia, za aké je daň platená. Všetky tieto informácie bližšie popisuje príloha č. 1 a č. 2 Vyhlášky 378/2011.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ