Choroby: Koktanie je liečiteľné postihnutie balbutikov

0
4205
Choroby: Koktanie je liečiteľné postihnutie balbutikov
Ohodnoť článok

Hoci sa zdá, že koktajúci človek je človek s ďaleko rozsiahlymi poruchami, než len s rečou, ide len o zaškatuľkovanie koktavých ľudí a svoje na tom majú aj rôzne gagy a scénky humoristov a zabávačov. Koktavý človek, inak povedané balbutik najmä nemá žiaden problém s myšlienkovými pochodmi, ani s inteligenciou, ide čisto o problém rečový, ktorý môže byť sprevádzaný pohybom tváre alebo hlavy, čo len dodáva pocit, že ide o človeka s mentálnym narušením. Koktavý človek v prvom rade potrebuje pochopenie okolia.

Ochorenie a jeho vznik nie je odborníkom príliš jasné. Svoje má na svedomí dedičnosť, ale je mnoho prípadov, ktoré majú diagnostikovanú príčinu veľký šok, psychickú traumu, alebo aj problematickú výchovu. Iní odborníci zase naopak celkom vyvracajú teóriu, že by akýkoľvek psychický šok stál za koktaním. Podľa najnovších výskumov ide dokonca o rozdielnosť fungovaní hemisféry u koktajúcich ľudí. Koktať pritom môže človek vzácne v akomkoľvek roku života. Prejavuje sa však najčastejšie v detstve počas poznávaniu slov a pokusoch ich vyslovovať a skladať celé spojenia a vety.
Poznáme tri formy ochorenia od slabej cez strednú po ťažkú. Kým pri strednej sa môže stávať že pri vyslovovanom slove sa pri prvom písmene alebo slabike ju podarí zopakovať dva až tri krát, stredná forma sa vyznačuje predlžovaním niekoľkých slov vo vete ak nie všetkých. Najťažšia je spojená s dosť závažným poškodením výslovnosti a reči. Prejavuje sa opakovaním prvých slov, alebo častí vo vetách, celých slabík, ale aj ďalšími prejavmi ako napríklad zhoršené dýchanie, narušené sústredenie, a ďalšie prejavy viditeľnej námahy pri pokuse rozprávať.

Koktanie nie je hanba
Hoci spoločnosť sa tak k balbutikom chová, koktanie nie je hanbou. Samozrejme, že človek s takýmto ochorením nemá pochopenie okolia, je terčom výsmechu už od detských čias, pokiaľ sa problému odborne nevenuje, aj v dospelosti. Koktali skôr aj takí známi ľudia ako Marilyn Monroe alebo Bruce Willis a našli by sme ešte stovku ďalších významných ľudí, ktorých máme zbytočne teraz menovať.

Dá sa liečiť
Liečbou koktavosti sa zaoberajú logopédovia, foniatrovia a psychológovia. Podobne ako pri psychologických vyšetreniach aj v tomto prípade je odporúčaná prítomnosť rodiča, pokiaľ ide o dieťa. Nič však nefunguje hneď, preto s výsledkami liečby počítajte pomaly a plynule. S koktavým človekom je nutné hovoriť zrozumiteľne a pomaly. Veľmi dôležité je v rodine vytvoriť prostredie, ktoré zaujíma názor dieťaťa. Pokiaľ chce dieťa niečo povedať, nemalo by musieť kričať aby prehlušilo televízor, či rádio, alebo neprestajnú konverzáciu osloveného človeka s niekým iným. Koktavé dieťa musí rodič počúvať a nechať ho dohovoriť, prípadne sa snažiť vytvoriť podmienky aby mohlo byť dieťa a jeho reč vypočutá bez stresu. Nedokončujte vety za neho. V žiadnom prípade sa nesnažte silou mocou dokončiť význam viet, čo veľmi dieťaťu uškodí a zneistí. Nenáhlite a netlačte, nepožadujte okamžite odpoveď, všetko sa len zhorší. Vyhľadajte logopéda a pokúste sa zamyslieť nad možnými nedostatkami vo výchove a rečových možnostiach dieťaťa.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ